Onderdruk de ruis.

‚The most important thing in communication is hearing what isn't said.’—Peter Drucker

Communicatie is de bloedstroom van het bedrijf en de maatschappij waarin ze gevestigd is. Het is dan ook van het allergrootste belang om die bloedstroom gezond te houden.

Communicatie gaat in werkelijkheid om het overbrengen van een verhaal. Ervoor zorgen dat je gesprekspartners op dezelfde manier begrijpen wat je hen echt wil zeggen. Dat is niet vanzelfsprekend. Communicatie staat of valt immers met interpretatie, perceptie en persoonlijke beleving. Die laatsten kunnen voor storing zorgen tussen zender en ontvanger.

Helder en overtuigend kunnen communiceren is het resultaat van een jarenlange proefondervindelijke ervaring, dat leer je niet uit een boekje. We kunnen wel een aantal hulpmiddelen aanreiken om uw communicatievaardigheden te versterken op het gebied van samenwerking, openbaar spreken, vergaderen, klantgerichtheid, doeltreffende afspraken, feedback geven en ontvangen, inspirerend leidinggeven enz.

Opleidingen
  • Evaluatiecyclus
  • Feedback geven en ontvangen
  • Samenwerken
  • Teambuilding

Ontstressen

Ontstressen met jouw team? 

Doe het grote Humor of creativiteitsspel!

 

 

 

Download brochure

Folder burnout-coach