Meer dan alleen brainstorms of aha-erlebnissen.

We laten het tijdperk van de kenniseconomie meer en meer achter ons. Met kennis, technologie en cijfers alleen red je het als bedrijf niet meer.

De uitdagingen van vandaag zijn aanzienlijk.  Tegen de achtergrond van een groeiende milieuproblematiek, monetaire aardverschuivingen en politieke crisissen, is het moeilijker dan ooit om een organisatie te managen.

Door de nieuwe economie gestoeld op inventieve, empathische en holistische kwaliteiten, verandert kennismanagement hoe langer hoe meer in innovatiemanagement. Indien u uw bedrijf compatibel wilt houden zodat het verder kan groeien, verdiept u zich best in vaardigheden waarbij kritisch en creatief denken hand in hand gaan, want zo ontstaat het productief denken, de basis voor innovatiemanagement. En dat omhelst veel meer dan brainstorms of aha-erlebnissen. We focussen op het doorbreken van vastgeroeste denkpatronen om zo tot creatief denken te komen.

In onze opleidingen kan u zich tal van technieken eigen maken. Voorbeeld: een gefaseerd beslissingsproces waarbij zoveel mogelijk relevante kennis en achtergrondinformatie bij elkaar gebracht worden om tot vaak onverwachte resultaatgerichte oplossingen te komen.  

Deze technieken zijn toepasbaar in alle domeinen - zowel in productieomgevingen, de dienstensector, de not-for-profit sector, als in de openbare besturen. De opleiding is sterk interactief en ervaringsgericht en er wordt rekening gehouden met individuele communicatie- en leerstijlen. Het richt zich tot iedereen die zich verder wil verdiepen in het professioneel toepassen van creatieve en innovatieve processen en denktechnieken : managers, productontwikkelaars, consultants, opleiders, leerkrachten enz.

Opleidingen
  • Creatieve technieken
  • Het creatief proces
  • Het creatieve brein
  • Innovatie- en creativiteitscoach of manager
  • Het grote humor en creativiteitsspel

Ontstressen

Ontstressen met jouw team? 

Doe het grote Humor of creativiteitsspel!