Niet autoritair, maar authentiek leiding geven

Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others.’ —Jack Welch

Leidinggeven wordt een steeds grotere uitdaging.  Steeds meer mensen bedanken voor een leidinggevende functie. Bovendien is er geen zaligmakende formule om leiding te geven.  

Bij het authentiek leiden, bescherm je ten allen tijde de waarden en de specifieke krachten van zowel jezelf als de anderen. Het is leidinggeven, niet leidingnemen, via gezag gebouwd op wederzijds respect. Niet zomaar vanuit de vanzelfsprekende machtsbasis. Dit kan tegelijk confronterend als bevrijdend zijn voor zowel leider als medewerker. Het is durven zeggen en vragen wat nodig is. Er geen doekjes om winden. Het hoeft geen betoog dat communicatie hierbij zeer belangrijk is.

In onze opleidingen leggen we de nadruk op de naturel van het leidinggeven, niet het aangeleerde leiden. De deelnemers krijgen zo inzicht in hun eigen stijl en zien zo ook snel het verschil met hun daadwerkelijke manier van leidinggeven - zoals de medewerkers het dagelijks ondervinden. 

Of hoe men kan leidinggeven en tezelfdertijd de betrokkenheid en het engagement van de medewerkers aanscherpt.

Opleidingen
  • Opleidingen voor leidinggevenden
    • authentiek leiding geven

Ontstressen

Ontstressen met jouw team? 

Doe het grote Humor of creativiteitsspel!

 

 

 

Download brochure

Folder burnout-coach